Den perfekte lekeplassen

En lekeplass som passer til alle, som dekker alle behov og ønsker - går det an? Neppe, men ved å følge noen enkle huskeregler går det fint an å lage en lekeplass som passer til bruken. Hvem som er brukerne, bør derfor være starten på enhver planlegging av lekeplass.

Hvem skal bruke lekeplassen?
Dette kan for eksempel være småbarn i alderen 1 til 3 år, barn fra 4 til 6, barn i småskolen, eller enda større barn og ungdom. Her er det stor forskjell på fysiske og mentale ferdigheter, for ikke å snakke om ønsker og behov. Skal lekeplassen bli til varig glede og nytte, må man ta hensyn til dette i planleggingen. Barns utvikling går kjempefort, det som var artig og utfordrende i fjor, er lite interessant i år.

Lik eller ulik målgruppe
Den enkleste lekeplassen å planlegge er for barn som er ganske like i alder og ferdigheter, for eksempel på et avgrenset område for de minste barna i en barnehage. Å lage en lekeplass som skal passe for barn og unge i ulik alder, for eksempel i et borettslag eller en park, gir flere hensyn å ta, men er fullt mulig med godt forarbeid.

Tilrettelagt også for de voksne
Voksne er ofte sammen med barna på lekeplassen, enten det er ansatte i barnehagen eller foreldrene. Å legge til rette for at også de voksne skal trives må dermed også være med i planleggingen. Det bør være steder å sette seg komfortabelt for en stund, samtidig som det er god oversikt over områdene der barna leker. Apparater for utendørs trening har også blitt stadig mer populært å plassere i sammenheng med lekeplassen. Å legge til rette for at foreldre og barn kan trene og leke på samme område kan bidra til å gjøre lekeplassen enda mer attraktiv.

Sosial samlingsplass
Et felles uteområde tjener også ofte som sosialt samlingssted for nabolaget, med feiring av 17.mai, St. Hans og bursdager. Da er det ekstra viktig å ta med denne funksjonen i planleggingen, med tilrettelagt areal og tilstrekkelig plass til alle også når det er flere enn vanlig samlet. Kanskje skal man også ha et område under tak, som en gapahuk eller lavvo?

Valg av utstyr
I tillegg til de vanligste apparatene som huskestativ, sklier og vipper, finnes det et enormt utvalg av lekeplass- og parkutstyr på markedet. Så hvordan velger du det beste for akkurat din lekeplass? Når du har gjort jobben med å tenke gjennom hvem som skal bruke lekeplassen mest, kan det være smart å kontakte en etablert leverandører som for eksempel Varde Lek & Park, for en befaring av området, og gode råd om veien videre. Dette er en tjeneste som gjøres kostnadsfritt.

Dokumentasjon
I Norge er det heldigvis god kontroll med utstyret som selges. Velger man en leverandør som kan vise til at apparatene har god dokumentasjon i form av monteringsanvisninger, sertifikater som viser at utstyret er produsert etter Norsk Standard 1176/77, FDV dokumentasjon (Forvaltning Drift Vedlikehold) og erfaring med å planlegge og bygge lekeplasser, er du i trygge hender.

Lykke til, flere råd og tips om hvordan man lager en spennende, funksjonell og trygg lekeplass finner du på vår hjemmeside www.varde-lek.no