Stor søyle FITNESS 43136

kr 4,690 eks. mva

Stor søyle er et alternativ til grunnelement for FITNESS-serien.

Grunnelementet har plass til to apparater, et på hver side. Her medfølger det ikke informasjonsplate slik det gjør på de andre grunnelementene som hører til FITNESS-serien.

Stor søyle er et rimeligere alternativ til grunnelement for FITNESS-serien.

Grunnelementet har plass til to apparater, et på hver side. På søylene medfølger det ikke informasjonsplate slik det gjør på de andre grunnelementene som hører til FITNESS-serien.

Grunnelementet festes i bakken, og holder treningsapparatet stabilt.